ES projektai

UAB „Tilis“ paslaugos dizaino sprendimo sukūrimas ir rinkodara 

UAB „Tilis“ įgyvendina projektą, kurio metu bus sukurtas naujos paslaugos ,,Optimalaus paketo verslo augimui“ dizainas. Nauja paslauga bus skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms, vykdančioms veiklą B2C sektoriuje. Paslaugos paskirtis – įvertinti kliento esamą situaciją bei pateikti optimaliausias rekomendacijas ir veiksmų planus jo verslo augimui bei vystymui. 

Planuojamas projekto rezultatas – sukurtas ir įdiegtas naujos paslaugos dizainas, kurios dėka mažoms ir vidutinėms įmonėms veikiančioms B2C sektoriuje atsiras naujos galimybės auginti savo verslą. Įgyvendinta paslaugos rinkodaros elektroninėje erdvėje kampanija. 

Projektas finansuojamas UAB „Tilis“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 37 267,50 Eur.  

Projekto pavadinimas – Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas UAB „Tilis“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022.01.06 – 2023.06.30