MEDIA strategija, tikslai ir lūkesčiai

Įprastai kiekvienas rinkodaros strategijos ir veiksmų planas baigiasi MEDIA strategijos kūrimu. MEDIA strategijos kūrimas yra grindžiamas jau išplėstomis marketingo strategijos gairėmis, atsižvelgiant į  prekės ženklo, produkto ar paslaugos tikslus, konkurencinę aplinką, vartotojų įpročius priimant ir vertinant gaunamą informaciją, tikslinės auditorijos psichologinę elgseną kol galiausiai yra parenkami MEDIA kanalai per kuriuos yra tikslingiausia suformuoti ir perduoti rinkodaros plane suformuotą žinutę skirtą potencialiems vartotojams. Ir galiausiai sudaromas reklaminių kampanijų stebėjimo ir ataskaitų planas. Tai yra svarbu ir reikalinga tam, kad pasirinkus neteisingą MEDIA strategiją, ją galima būtų laiku identifikuoti ir ištaisyti klaidas.

Teisinga MEDIA strategija ir veiksmų planas mums padeda didinti prekių ženklo, produkto ar paslaugos žinomumą, sukurti įsitraukusias bendruomenes, išmatuoti prekių ženklo, produkto ar paslaugos nuotaikas vartotojų tarpe. Reklamuokite produktus ir paslaugas tik tiksliai pasirinktai vartotojų grupei ir tuose MEDIA kanaluose kur tikslinis vartotojas lankosi dažniausiai ir, be abejo, stebėkite kampanijos našumą.

Pagrindiniai 6 motyvai kuriant efektyvią MEDIA strategiją ir MEDIA veiksmų planą yra:

1. Tikslai
Ko norite pasiekti ir kodėl? Ar norite didinti prekių ženklo, produkto ar paslaugos žinomumą ir stiprinti savo reputaciją? Reklamuoti naujai atsiradusį prekių ženklą ar produktą? Kokią auditorijos dalį savo veiksmais ketinate pasiekti ir kokią rinkos dalį planuojate turėti ilgalaikėje perspektyvoje atliekamų MEDIA veiksmų dėka?

2. Tikslinė auditorija
Su kuo norite pasikalbėti ir kodėl? Nėra tokio dalyko kaip plačioji visuomenė, todėl tiksliai nurodykite, su kuo norite bendrauti ir kokie yra jų informacijos poreikiai. Tai leis jums nukreipti savo PR veiklą tiksliai jūsų vartotojams.

3. Perduodamos žinutės tonas
Kokią asmenybę norite perteikti? Koks esate jūs? Esate linksmas ir energingas ar autoritetingas ir rimtas? Įspūdis, kurį norite sukurti savo tikslinei auditorijai, padės nustatyti žiniasklaidos priemonės tipą, su kuriuo norite dirbti, ką norite pasakyti ir kaip tai sakysite savo vartotojui.

4. Pagrindiniai pranešimai
Ką norite, kad žmonės galvotų, jaustų ar darytų? Jūsų pagrindiniai pranešimai padės paaiškinti jūsų kreipimosi esmę ir kodėl yra svarbu tai ką darote.

5. Turinys
Jūsų viešųjų ryšių sėkmei svarbiausia bus istorijų, kurias turėsite pasiūlyti, kokybė. Todėl visada bus labai svarbu kokius rinkos ir vartotojų elgsenos tyrimus turite? Ar turite prieigą prie duomenų, kurie padės įrodyti jūsų nuomonę?

6. Stebėsena ir vertinimas
Greitas sužinojimas kas suveikė teisingai, o kas ne, padės suprasti kurias strategijos sritis, žinučių turinį ar MEDIA kanalus reiktų skubiai keisti. Tai padės greitai identifikuoti jūsų stipriąsias ir silpnąsias puses bei turėti planą, ką daryti, jei viskas nepavyks.
Taigi, kokybiškai ir profesionaliai sudarę MEDIA strategijos ir veiksmų planą, lengvai ir tiksliai pasieksite savo vartotoją, sumažinsite reklamos kainą ir turėsite konkretų rezultatą.