Verslo mentorystė

Verslo mentorystė

Labai dažnai jaunas verslininkas, pradėjęs suplanuotą veiklą  pajunta žinių stygį.  Tam kad panaikinti esamą žinių ir patirties trūkumą dažniausiai yra užsirašoma į įvairiausius kursus organizuojamus mokymo kompanijų ar net ryžtamasi studijuoti disciplinas kurios padėtų panaikinti esantį žinių trūkumą. Bet kuriuo atveju jaunas verslininkas eidamas tokiu ar panašiu keliu praranda net kelerius metus.

Yra ir kita išeitis. Tai sparčiai populiarėjanti verslo mentorystė.

Kas yra mentorius?

Mentorius yra asmuo turintis turtingą jums reikiamų žinių bagažą ir ilgametę jų pritaikymo patirtį versle bei pasirengęs visa tai jums perduoti neatlygintinai. Mentorius padeda nustatyti tikslus, užmegzti reikiamus ryšius. Bendradarbiaujant su klientu padeda parengti verslo planą, sukurti bei įgyvendinti tai, ko klientui tikrai reikia. Tokiu būdu mentoriaus globojamas verslas geriau įsisavina žinias bei išlavina gebėjimus, kurie lieka nepriklausomai nuo pokyčių įmonės viduje ar išorėje.

Įprastai verslo mentorius bendrauja ir su įmonės savininku, vadovu ir darbuotojais. Visą organizaciją jis mato kaip visumą, problemas sprendžia ne vienu patarimu, o padeda surasti priežastis, jas spręsti kompleksiškai ir tolygiai. Padeda perprasti visumą priežasčių, jų grandininę reakciją ir pateikia veiksmų planą, o ne pavienį sprendimą. Kitaip tariant verslo mentorius gali padėti išspręsti sudėtines, ilgai gyvuojančias problemas įmonėje, trukdančias sėkmingai eiti į priekį. Tinkamas mentorius padeda savo globojamam asmeniui greičiau tobulėti.

Vienas iš mentorystės efektyvumo rodiklių neabejotinai yra išaugusios verslo pajamos ir/ar pelningumas.

Rasti tinkamą mentorių nėra lengva. Tai turėtų būti žmogus, kuris jūsų nestabdo, leidžia jums tobulėti. Renkantis verslo mentorių nereikia skubėti pasirenkant tą kuris atsiranda pirmas. Pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos reiktų rinktis mentorių, yra ne tik jo turtingas jums reikiamų žinių bagažas ir patirtis, bet ir  entuziazmas globojamo asmens atžvilgiu. Kadangi viena svarbiausių gerų mentoriaus ir mokinio santykio ir sėkmingo bendradarbiavimo sudedamųjų dalių yra komunikacija, nemažiau svarbus kriterijus yra taip vadinama „tarpusavio chemija“. Rezultatas bus geras tik tada jei bendradarbiaujant mentoriui ir globojamam asmeniui bus visiškas abipusis pasitikėjimas ir abiem pusėm bendradarbiavimas bus ne tik naudingas bet ir malonus.

Mentorius privalo nustatyti realistiškus, aiškius ir pasiekiamus tikslus. Jeigu potencialus mentorius jums žada kad per metus jūs pasieksite tokių rezultatų kurie realiame gyvenime yra mažai tikėtini turime suvokti, kad tai nėra realistiškas planas. Geras verslo mentorius padeda jums augti, bet nedaro verslo už jus.

Mentoriaus pagalba yra vienas rimčiausių smulkaus ir vidutinio verslo progreso variklių.